Virgilijus Čepaitis
Žodžių žaismo vertimo pavyzdžiai iš James Thurber knygos THE WHITE DEER – “BALTOJI STIRNA”.
 
Paruošta LLVS seminarui "Žodžių žaismo vertimas" 2006-04-27

 

James Thurber THE WHITE DEER
 
 
King Bode
His sons:
Cloon
Garf
A mighty monarch named Clode
His sons:
Thag
Gallow
Jorn
 
 
 „My father and my brothers and I pursued a deer,“ said Clode, „which against the wall of Centaurs Mountains undervent a marvelous and mortyfinig metamorphosis. I am a little touchy on the topic, too, so do not turn your tongue to taunts.“
„He does not turn his tongue, said Jorn.“He twists your own, to ‚m‘s‘ and t‘s.‘“
„:And ‚w‘s,‘“said the wizard, „as you shall see.“
Try twice that trick on Tlode,‘ said the Knig, with great dignity, „my mousey man of magic, and we will wid these wids of woozards.“
 
 
 
 
Twenty hoofs thundered hotly through a haunted hollow of spectral sycamores hung with lighted lanterns and past a torquoise tarn and along an avenue of asphodel that turned and twisted down a dark descent which led at last to a pale and perilous plain.
 
 
„This heavish sweety fragrance,“ Thag muttered to himself, „that rises, or that roses, isn‘t fit for human noses, and it tricks the minds of men. Three times two is eight,“ he said, „and one is ten.“
 
„I distrust this stickish thicky stuff-“ The tall Prince bit his lip. „Hag‘s thad enough.“ 
 
James Thurber BALTOJI STIRNA
 
Genealogija
Karalius Marmalius
Jo sūnūs:
Sirgalius
Snaudalius
Galingas valdovas karalius Paralius
Jo sūnūs:
Gnaibius
Žnaibius
Jaunius
 
Žodžiai, prasidedantys viena raide
- Mano tėvas, mano broliai ir aš vijomės stirną, - paaiškino Paralius,- kuri Kentauro Kalnuose, kraupiai krūptelėjusi, kerinčiai krito. Laužai liežuvį, laumiau. Labai liūdna!
 
- Jis savo liežuvio nelaužo, tarė Jaunius, - Jis laužo tavo liežuvį, kad viską sakytum su „k“ ir „l“...
- Ir su „b“, - pridėjo burtininkas,- tuoj galėsit tuo įsitikinti!
- Baisu bandyti burtus Baraliui,- oriai tarė karalius. – Kilnusis kerų karaliau, kiek laiko bursi būrimus? Baik, baisusis burtininke!
 
Žodžiai, prasidedantys viena raide, kita funkcija
Dvidešimt kanopų dusliai nudundėjo pilkomis pamėklių pakalnėmis, kur kerojo monų medžiai, žybčiojo žibintai, ir galų gale kreivu kiparisų keliu, kitapus krištolinių kūdrų, pasiekė pilkšvą ir pavojingą priekalnę.
 
 
Apsvaigusio Gnaibiaus kalba
- Tas sunkokas saldus kvapas, - murmėjo panosėje Gnaibius,- tas sunkus saldus kvapokas žmogaus nosiai pere smarkokas, nuo jo maišosi galvokas. Triskart du yra aštuoni, - tarė jis. O pridėjus vieną, yra dešimt!
- Bijau to lipnoko tirštoko kvapoko... – Augalotasis Karalaitis prikando lūpą.- Gaibiui jau gnana.