Dalia Dilytė
 
DVI LIETUVIŠKOS „ILIADOS“, AR VIENA? 
 
Pranešimas, skaitytas LLVS minikonferencijoje "Nauji to paties kūrinio vertimai" 2008-12-10
 
Publikuota: Naujasis Židinys/ Aidai 2008 m. Nr. 11-12, priedas "Knygų aidai" Nr. 6
 
 
Trumpa „Iliados“ vertimo istorija 
Visa Homero „Iliada“ į lietuvių kalbą yra išversta du kartus. Gydytojas Jeronimas Ralys, 1921 m. išleidęs palankiai literatūros žmonių ir visuomenės sutiktą Homero „Odisėjos“ vertimą, energingai ėmėsi versti kitą Homero poemą. Deja, iškviestas pas ligonį ir kelionėje peršalęs, Ralys susirgo ir netrukus mirė. „Iliada“ pasirodė 1930 m.1 Jos antraštiniame puslapyje randame keturių vertėjų pavardes. Nurodyta, kad „vertė J. Ralys ir S. Čiurlionienė-Kymantaitė, P. Žadeikis ir J. Talmantas“. Antraštinio puslapio antroje pusėje leidinio redaktorius Vladimiras Šilkarskis įdėjo atlikto vertimo procesą aiškinantį tekstą: „„Ilijadą“ iki XV giesmės 592 eilutės išvertė daktaras J. Ralys. Nesuskubęs net juodraščio ištaisyti, tas, didžiai nusipelnęs Lietuvių literatūrai savo „Odisėjos“ vertimu, vyras pasimirė. Šviet. Ministerija įdavė likusias giesmes išversti kun. P. Žadeikiui, visam vertimui redaguoti pakvietė žemiau pasirašiusį. Vertimą redaguojant pasirodė, kad jame yra labai daug taisytinų vietų. Tam darbui Ministerija pakvietė p. S. Čiurlionienę (I–XIV giesmės) ir p. J. Talmantą (XV–XXIV giesmės). Belyginant su tekstu ir betaisant kalbą tiek padaryta pakeitimų, kad galutiną vertimo tekstą reikia laikyti Ralio, Žadeikio, Čiurlionienės ir Talmanto bendru darbu. Komentarą sustatė p. J. Dumčius. Pirmykštis Ralio ir Žadeikio vertimo tekstas atiduotas Lietuvos Universiteto Bib­liotekai ir yra visiems prieinamas“.
1962 m. Antanas Dambrauskas redagavo Jeronimo Ralio ir kitų verstą „Iliadą“ ir, kaip galima spėti, dėl pataisymų gausos, įsirašė savo pavardę prie kitų vertėjų2, o 1981 m. paskelbė savo vertimo variantą3.
 
Darbo tikslas
Mano tyrimo tikslas buvo nustatyti Ralio ir Damb­rausko vertimų santykį. Todėl nekreipdama dėmesio į 1962 m. Dambrausko redaguotą „Iliados“ variantą, Ralio ir kitų išverstos, 1930 m. išleistos „Iliados“ tekstą lyginau su 1981 m. Dambrausko „Iliados“ vertimu. Kadangi vertimo iniciatorius ir didesnės teksto dalies vertėjas buvo Ralys, tai toliau šį vertimą vadinsiu Ralio vertimu, sutrumpintai jį žymėdama R raide. Dambrausko „Iliados“ variantas sutrumpintai bus žymimas D raide. Graikiškus pavyzdžius ėmiau iš garsaus filologo Guilelmo Dindorfo parengto „Iliados“ leidimo4.
Vienas svarbiausių Homero poetikos požymių yra epitetų gausa, beveik kiekvienas daiktavardis turi prie šono jį apibūdinantį vieną, o kartais ir du žodžius. Didelę epitetų dalį sudaro sudurtiniai epitetai. Dauguma Homero epitetų yra pastovūs. Išsirinkusi per 3100 epitetų, palyginau jų vertimą.
 
Epitetų vertimas
Palyginus Ralio ir Dambrausko vertimus, labiausiai krinta į akis tai, kad Dambrauskas iš esmės perima visą Ralio sukurtą epitetų sistemą. Tai įrodo daugybė pavyzdžių. Dambrausko pasisavinti pagrindiniai sudurtiniai epitetai sudaro ilgoką sąrašą:
 
εὐκνήμιδες Ἀχαιοί; R gražiaauliai achajai; Dgražiaauliai achajai (III. 86, 156, 304, 343, 370, 378; I. 17; II. 331; IV. 414; V. 264, 324, 668; VI. 529; VII. 57, 67, 172, 311, 430; XI. 149; XII. 141; XIII. 51, 401; XVIII. 151; XIX. 74; XXIII. 272, 658, 721);
(Ἀχαιοὶ) χαλκοχίτωνες; R variarūbiai achajai; D variarūbiai achajai (III. 127, 131, 251; II. 47, 163, 187, 437; IV. 199, 537; V. 180 (trojėnai); VI. 454; VII. 275, 444; VIII.71; X. 110, 136, 287, 368; XI. 694; XXIII. 575);
λευκώλενος Ἥρη; R baltrankė Hera; D baltrankė Hera(I. 55, 195, 208, 572; V. 711, 755, 767, 775, 784; VIII. 350, 381, 484; XIV. 277; XV. 78, 130; XIX. 407; XXI. 377, 418, 434, 512; XXIV. 55);
λευκώλενος; R baltrankė Helena (Andromacha); D baltrankė Elena (Andromachė) (III. 121; VI. 371, 377; XV. 78, 130; XIX. 407; XXI. 377, 418, 434, 512; XXIV. 55, 723);
Ἑλένη (Θέτις) ἠύκομος; R gražplaukė Helena (Tetida ir kitos); D gražplaukė Elena (Tetidė ir kitos) (I. 36; II. 689; III. 328; IV. 512; VI. 92, 273, 380, 383; VIII. 82; IX. 339, 624; X. 5; XI. 369, 505; XIII. 766; XVI. 860; XXIV. 466);
εὐπλόκαμος; R gražiaplaukė; D gražiaplaukė (XXII. 442, 449);
Ἑλένη τανύπεπλος; R ilgarūbė Helena; D Elena ilgarūbė(III. 228);
ἑλεσίπεπλος; R ilgarūbė; D ilgarūbė (VI. 442; VII. 297);
Θέτις τανύπεπλος; R ilgarūbė Tetida; D ilgarūbė Tetidė (XVIII. 385, 424);
εὐπεπλος; R gražiarūbė; D gražiarūbė (VI. 372, 378, 383; XXIV 769);
ἀργυρότοξος; R sidabralankis; D sidabralankis (I. 37, 451; II. 766; V. 449, 517, 760; VII. 58; X. 515; XXI. 229);
καλλιπάρῃος; R gražveidė; D gražveidė (I. 143, 185, 310, 323, 346, 369; IX. 665; XI. 224; XV. 87; XIX. 246; XXIV. 607, 676);
Νέστωρ ἡδυεπής; R Nestoras saldžiabylys; D Nestoras saldžiabylys (I. 248);
χρυσόθρονος Ἥρη; R Hera auksasostė; D auksasostė Hera (I. 611; XIV. 153; XV. 5);
πολύπτυχος Ὄλυμπος; R daugiadaubis Olimpas; D daugiadaubis Olimpas (VIII. 411);
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης; R Perkūnvaldis Dzeusas (I. 354; XII. 68); perkūnvaldis Dzeusas (XVI. 120);
τερπικέραυνος Ζεύς; R perkūnvaldis Dzeusas; D perkūnvaldis Dzeusas (II. 478);
ἐρίγδουπος; R perkūnvaldis; D perkūnvaldis (V. 672; VII. 411; X. 329; XII. 235; XIII. 154; XV. 292; XVI. 88);
ἀιγίοχος Ζεύς; R aigidvaldis Dzeusas; D egidvaldis Dzeusas (I. 202, 222; II. 157, 348, 375, 491, 599, 787; V. 635, 714, 733, 815);
εὐρύοπα Ζεύς; R vismatantis Dzeusas (I. 498); D visa apmatantis (VIII. 442);
εὐρύοπα Ζεύς; Rvisaregis Dzeusas; D visaregintis Dzeusas (V. 265; VIII. 206; IX. 686; XIV. 203; XVI. 241);
Κρόνος ἀγκυλομήτης; R gudramintis Kronas; D gud­ramintis Kronas(II. 319; IV. 59, 75); R gudrusis; D gudrusis (XVI. 431);
Ἥρη ἀπτοεπής; R Hera palaidaliežuvė; D Hera palaidaliežuvė (VIII. 209);
κυλλοποδίων; R klišakojis; D klišakojis(XVIII. 371; XX. 270; XXI. 331);
γλαυκῶπις Ἀθήνη; R šviesakė deivė Atėnė; D šviesakė deivė Atėnė (I. 206; II. 279, 446; V. 29, 133, 405, 420, 719; VI. 99; VII. 17, 33, 43; VIII. 357; IX. 390; X. 482; XI. 729; XVII. 567; XX. 69; XXII. 214, 238, 447);
καλλίκομος; R gražplaukė; D gražplaukė (IX. 449);
καλλιπλόκαμος; R gražplaukė; D gražplaukė (XVIII. 48);
ἀργυρόπεζα Θέτις; R sidabrakojė Tetidė; D sidabrakojė Tetidė (I. 538, 556; IX. 410; XVI. 223, 574; XVIII. 127, 146, 369, 381; XIX. 28; XXIV. 89, 120);
Ἠὼς κροκόπεπλος; R geltonrūbė Aušra; D geltonrūbė Aušra(XIX. 1; XXIII. 227; XXIV. 695);
Χάρις λιπαροκρήδεμνος; R šviesiašydė Charitė; D šviesiašydė Charitė (XVIII. 382);
νηῦς πολυκλήϊς; R laivai daugiairkliai; D daugiairk­liai laivai (II. 74; VII. 88; XV. 63);
νηῦς κυανόπῳρος; R juodsnapis laivas; D laivas juod­snapis(XV. 693);
καρχαρόδους; R aštriadantis; D aštriadantis(X. 360; XIII. 198);
ὠκύποδες; R žirgai greitakojai; D žirgai greitakojai(VIII. 122; XXIII. 504);
καλλίτριχος ἵππος; R žirgas gražiakartis; D žirgas gražiakartis(V. 323; VIII. 433, 504; XXIII. 223, 530);
εὔτριχαι ἵπποι; R žirgai gražiakarčiai; D gražiakarčiai žirgai (XXIII. 13);
ἵππος κυανοχαίτης; R žirgas juodkartis; D žirgas juodkartis (XX. 224);
πολυμήχανος Ὀδυσσεύς; ROdisėjas daugmintis; DOdisėjas daugmintis (IX. 308);
πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς; R kantrusis šviesus Odisėjas; D šviesus Odisėjas kantrusis;
χρυσόπτερος Ἶρις; R auksasparnė Irida; D auksasparnė Iridė (VIII. 398);
ποδήνεμος ὤκέα Ἶρις; R vėjakojė Iridė; D vėjakojė Iridė (V. 353); R vėjakojė Irida greitoji; D greita vėjakojė Iridė (V. 368); R greita vėjakojė Irida; D greita vėjakojė Iridė (XV. 200); R vėjakojė Irida; D vėjakojė Iridė(XXIV. 95);
Ἷρις ἀελλόπους; R vėjakojė Irida; D vėjakojė Iridė (VIII. 409);
ποδώκης; R greitakojis; D greitakojis (II. 860, 874; VIII. 474; XIII. 113; XVI. 134, 165, 281, 865; XVII. 388; XVIII. 261; XX. 45; XXIII. 35, 249, 376);
ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς; R greitakojis skaistusis Achilas; D šviesus greitakojis Achilas (I. 121; XVI. 5; XX. 177, 413, 445; XXI. 49, 149, 222, 265; XXIII. 333, 534, 555, 828, 889; XXIV. 668);
ἡμίθεος; R pusdievis; D pusdievis (XII. 23);
θεοειδής; R dievaveidis (XI. 581; XXIV. 217, 299, 552);
θεοείκελος; D dievaveidis (XIX. 156);
εὐμμεηλίης Πρίαμος; R variaietis Priamas; D variaietis Priamas (IV. 47);
βριήπυος Ἄρης; R didbalsis Arėjas; D didbalsis Arėjas(XIII. 521);
μεγάθυμοι Ἀχαιοί (γέροντες); R kietabūdis Ajantas (IV. 479); D kietabūdis Ajantas (XIII. 400); R drąsus (II. 631; XII. 373); D drąsus (XVIII. 335); R tvirtabūdis(V. 25, 335; VI. 146; X. 509; XV. 440); D tvirtabūdis (V. 335; XXIII. 633); R narsus (V. 577); D narsus (V. 25, 577, VIII. 155, X. 205, 509; XI. 744; XIII. 699; XIV. 454; XV. 519; XVI. 818; XVIII. 226; XXI. 153);
δαίφρων; R narsus; D narsus (XIII. 164, 418); R protingas(XI. 450); D protingas (XXIV. 325);
κορυθαίολος Ἕκτωρ; R skaisčiašalmis Hektoras; D skaisčiašalmis Hektoras (II. 816);
χαλκοκορυστής; R skaisčiašalmis; D skaisčiašalmis (VI. 398);
εὐμμελίης; R variaetis Prijamas; D variaietis Priamas (VIII. 552);
ἀγκυλότοξοι; R kumpalankiai pajonai; D kumpalankiai pajonai (X. 428);
θωρηκτής; R tvirtašarvis; D tvirtašarvis (XII. 317); R storašarvis; D storašarvis(XV. 689, 739);
(Τρῶες) ἱππόδαμοι; R žirgvaldžiai trojėnai; D žirgvaldžiai trojėnai (VI. 460; VII. 125, 361; VIII. 194; XI. 450; XIX. 318; XXIII. 472); R žirgvaldis; D žirgvaldis (VI. 299, 460);
ἱπποκέλευθος; R žirgvaldis; D žirgvaldis (XVI. 584);
ταχύπωλος; R greitažirgis; D greitažirgis (XIII. 620; XIV. 21);
ἱππόδαμος; R žirgvaldis; D žirgvaldis (V. 849; VII. 404; IX. 50);
ἱππηλάτα; R žirgvaldis; D žirgvaldis (XVI. 196);
πλήξιππος; R žirgvaldis; D žirgvaldis(V. 705);
δολιχόσκιον ἔγχος; R ilgakotė ietis; D ilgakotė ietis (XVII. 516; XXI. 139; XXIII. 798);
ἀργιόδους; R baltiltis; D baltailtis (IX. 539);
ἕλιξ εἰλίπους; R jautis kumparagis; D jautis kumparagis (XV. 633);
αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες; R vanagai kumpasnapiai; D vanagai kumpasnapiai(XVI. 428);
εὔπεπλος; R gražiarūbė; D gražiarūbė (VI. 378, 383);
εὔζωνος γυνή; R gražiajuostė mergina; D gražiajuostė mergaitė (I. 429; VI. 467); R moteris gražiajuostė; D moteris gražiajuostė (IX. 366); R gražjuostė žmona; D žmona gražiajuostė (IX. 590);
καλλίσφυρος; R gražkojė; D gražiakojė (IX. 557, 560);
κυνάμυια; R šunmusė; D šunmusė (XXI. 394, 421);
εὐρυάγυια (Μικήνη, πόλις, Τροίη); R platgatvė Mikėnė; D plačiagatvė Mikėnė (IV. 52; II. 12, 29, 66, 144, 329; IX. 28; XIV. 88);
κύκνοι δολιχόδειροι; R gulbės riestkaklės; D gulbės išriestakaklės(II. 460); R ilgakaklės gulbės; D gulbės ilgakaklės (XV. 692);
ἑκατόμπολις; R šimtapilė Kretė; D šimtapilė Kreta (II. 649);
ὑψίπυλος; R aukštavartis; D aukštavartis (VI. 416);
Δανάη καλλίσφυρος; R gražiakojė Danaė; D gražiakojė Danajė (XIV. 319);
ἀρτιεπὴς; R gražbylys; D gražbylys (XXII. 281);
βοῶπις πότνια Ἥρη; R jautakė Hera valdovė; D Hera jautakė valdovė(I. 551, 568; IV. 50; VIII. 471; XIV. 159, 222, 263; XV. 34, 49; XVI. 439; XVIII. 239).
 
Dambrauskas Raliu seka ir tada, kai Ralys sudurtinius epitetus išvertė paprastais, nesudurtiniais epitetais arba pasinaudojo aprašomuoju vertimo būdu, perteikdamas sudurtinį epitetą keliais žodžiais:
 
ξίφος ἀργυρόηλον; R sidabru kalavijas dabintas; D kalavijas, sidabrais dabintas(III. 334, 361; II. 45; VII. 303; XIII. 610; XVI. 135; XIX. 372);
ἀγάννιφος Ὄλυμπος; R snieguotas Olimpas; D snieguotas Olimpas (XVIII. 186);
Ὀλύμπιος ἀστεροπητής (Ζεύς); R Dzeusas žaibų ir perkūnų valdovas; D Dzeusas žaibų ir perkūnų valdovas (I. 609);
ἑκάεργος; R šaulys Apolonas; D šaulys Apolonas (VII. 34; XV. 243, 253);
γαιήοχος; R laikytojas žemės; D laikytojas žemės (XIII. 43);
νῆες μιλτοπάρῃοι; R

Nariams

Naujienlaiškis