Baranauskaitė, Liucija. Prasmės perteikimo tikslumas vertime. Kalbotyra 2001, 50 (3)