Masionienė, Birutė. I. Turgenevo kūryba Lietuvoje. - Kn. Literatūrinių ryšių pėdsakais. Vaga, 1982. P. 99-114.