Mikšas, Jurgis. „Vitolio rauda“[J. I. Kraševskio]/ vertė A. Vištelis. Aušra 1883 m. Nr. 1, p. 18-19. Arba kn.: Lietuvių literatūros kritika (1547-1917) I t., Vilnius: Vaga, 1971, p. 146-147