Kubilinskas, Kostas. Atranka ir kokybė. Literatūra ir menas 1959-10-10.