Korsakas, Kostas. Įžymusis senosios rusų literatūros paminklas. - Kn. Literatūrų draugystė. Vaga, 1962, P. 163-176.

Straipsnyje analizuojamas B.Sruogos „Sakmės apie Igorio žygį“ vertimas.