Judelevičius, Dovydas. Meno ir mokslo sankryžoje. Literatūra ir menas 1969-03-29.