Gineitis, Leonas. Platesnio užmojo epinės poezijos bandymai. - Kn.: Kristijonas Donelaitis ir jo epocha. Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1964, p.161-167.

Apie vieno pirmųjų pasaulietinės poezijos vertėjo K.G. Milkaus vertimus.