Pūras, Kazys. „Tam, kas mane skaitys ateityje...“. Literatūra ir menas 1968-09-07, p.10. (apie Šekspyro sonetų vertimą)