Kostkevičiūtė, Irena. Kaip lietuvių poetinio žodžio savastis. Pergalė 1976 m. Nr. 12, p. 131-141. (Adomo Mickevičiaus „Lyrika. Baladės. Poemos“)