Venclova, Antanas. „Faustą“ skaitant gimtąja kalba. Literatūra ir menas 1960-09-17. Taip pat kn.: Epochos vėjas, Vaga, 1975, p. 466-472.