Miškinis, Motiejus. Kai kurios patyrimo detalės. Literatūra ir menas 1969-08-16.

Apie savo paties atliktą „Brolių Karamazovų“ vertimą