Gineitis, Leonas. Pastangos kelti literatūrinį-kalbinį verstinių raštų lygį. Kn.: Kristijonas Donelaitis ir jo epocha. Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1964, p.64-85