Gineitis, Leonas. Ezopas pasakoja lietuviškai... Pergalė, 1966 m. Nr. 2. p.169-171.

Recenzija apie: Ezopas „Pasakėčios“, vertė L. Valkūnas, Vaga, 1965.