Geda, Sigitas. Ar kaltas Horacijus? [poetinė kalba ir gramatika]. Literatūra ir menas 1988-04-09.