Povilaitis, Pranas. Gerinti grožinės prozos vertimų darbą. Literatūra ir menas, 1954-09-25.