Povilaitis, Pranas. Kelkime vertimų kultūrą. Literatūra ir menas, 1952-06-29.