Mykolaitis-Putinas, Vincas. Puškinas ir lietuvių literatūra. - Kn. Raštai, t. 8. Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. P. 435-460.