Liegutė, Emilija. Vertėjo duona kasdieninė. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. 200-204.