Matuzevičius, Eugenijus. Mūsų kasdieniniai rūpesčiai. - Kn. Meninio vertimo akiračiai. Vaga, 1986. P. 88-98.