Kalėda, Algis. Kelias į skaitytojo vaizduotę. - Kn. Meninio vertimo problemos. Vaga, 1980. P. 329-343.

(A. Mickevičiaus kūrybos vertimai)