Šimėnaitė, Zita. Žvilgsnis į „Pakeltos velėnos" frazeologizmų vertimus. - Kn. Meninio vertimo problemos. Vaga, 1980. P. 183-199.

Atsisiųsti straipsnį (pdf) >>