Petrauskas, Valdas. Trys pažintys su Stendaliu. - Kn. Meninio vertimo problemos. Vaga, 1980. P. 308-328.