Armalytė, Olimpija. Gintaro lyra skamba angliškai. Literatūra ir menas 1984-05-19, p. 4.

Recenzija apie: The Amber Lyre. 18th-20th Century Lithuanian Poetry. – Raduga Publishers. Moscow, 1983