Drazdauskas, Valys. Vertėjo pastabos. Literatūra ir menas 1969-02-01, p. 3.