Jovaišas, Albinas. Liudvikas Rėza. – Vilnius: Vaga, 1969. – 358 p.:

"Metų“ vertimas į vokiečių kalbą, p. 132-142
Lietuviškosios biblijos istorija, p. 161-175
Filologinės-kritinės pastabos, p. 175-184