Čebelienė-Petrauskaitė, Palmira

LLVS garbės narė

 
 
Gimė 1925 09 18 Kaune. Mirė 2012 gruodžio 30 d. 1941–1943 m. ir 1944–1947 m. studijavo lituanistiką Kauno universitete. Pirmųjų studijų metais dėstė J. Ambrazevičius, J. Girnius, Z. Ivinskis, A. Janulaitis, A. Maceina, K. Ulvydas. Rašė eilėraščius. 1947 m. pašalinta iš universiteto už tai, kad dėl politinių pažiūrų nestojo į Jaunųjų rašytojų sekciją.
1947–1950 m. lankė Kauno dramos teatro Vaidybos studiją. Nuo 1951 m. dirbo Grožinės literatūros leidyklos gamybos skyriuje Kaune korektore, nuo 1954 m. – redaktore, mokėsi iš redaktoriaus A. Žirgulio. 1955 m. ištekėjo už buvusio studijų draugo Dangeručio Čebelio, 1953 m., po Stalino mirties, paleisto iš lagerio. 1957 m. buvo paskirta į originaliosios literatūros redakciją Vilniuje. Redagavo literatūros mokslo ir kritikos knygas, tokius autorius kaip Vyt. Kubilius, V. Zaborskaitė, lietuvių prozininkų (J. Avyžiaus, J. Paukštelio, J. Baltušio, A. Bieliausko, Vyt. Bubnio, J. Mikelinsko, I. Simonaitytės, M. Sluckio) kūrinius, A. Dambrausko vertimus: Vergilijaus “Bukolikas. Georgikas” ir “Eneidą”, Homero “Odisėją” ir “Iliadą”.
1972–1982 m. dirbo “Jaunimo gretų” redakcijoje, 1982–2003 m. Nacionalinės filharmonijos reklamos skyriaus stiliste, versdavo koncertų programoms eiliuotus tekstus iš prancūzų ir vokiečių kalbos. Jaunystės metų eilėraščių paskelbta Vyt. Kubiliaus sudarytame rinkinyje “Anapus rudens” (1995).
Reikšmingiausias vertimas – Romaino Rolland’o “Užburtoji siela” (trys tomai), šešerių metų darbas. Taip susiklostė, kad vertimas penkiolika metų išgulėjo “Vagos” leidykloje, o per tą laiką dingo ir jau suredaguotas variantas. 2006–2007 m. pagaliau išleistas kapitalinis veikalas byloja apie puikų originalo supratimą, pagarbą autoriui, kūrybingumą, poetės gyslelę, subtilų kalbos jausmą, jautrumą žodžiui.
Diana Bučiūtė
 
VERTIMAI
 
Iš rusų kalbos
 
E. I Jachtina, M. N. Aleinikovas. Šarlo Bantaras. Istorinė apysaka. Valst. grož. lit. l–kla, 1956 (su D. Meciūnaite).
Kristoferas Nikolis. Rupertas Longdinas. Vaga, 1962.
Avadas Taufikas. Beiruto malūnai. Vaga, 1981.
Toinas de Frisas. Rudaplaukė mergina. Vaga, 1966 (su D. Lenkauskiene).
 
Iš prancūzų kalbos
 
J. S. Alexis. Mielasis generolas Saulė. Romanas. Valst. grož. lit. l–kla, 1962.
George Sand. Orasas. Romanas. Vaga, 1975; 2–asis leid. 1997.
Albertas Egparsas (Albert Ayguesparse). Paskui savo šešėlį. Romanas. Vaga, 1979.
Romain Rolland. Užburtoji siela. Romanas. Vaga. T. 1, 2006; T. 2–3, 2007 (Pasaulinės literatūros biblioteka.)
 
 
 
Užburto žodžio beieškant. Su vertėja Palmira Čebeliene kalbasi Diana Bučiūtė. Metai 2008-05

Nariams

Naujienlaiškis