Europos literatūros vertėjų asociacijos (CEATL) asamblėja 2011 m. Prahoje

2011 m. gegužės 12-14 d. Prahoje (Čekija) įvyko kasmetinė Europos literatūros vertėjų asociacijos (CEATL) asamblėja, kurioje dalyvavo apie 30 delegatų iš 25 Europos vertėjų organizacijų. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungai renginyje atstovavo Jonė Ramunytė.

Pirmoji diena, kaip įprasta, buvo skirta vidaus reikalams: asamblėją atidarė ir sveikinimo žodį tarė pirmininkas Martin de Haan (Nyderlandai), taip pat renginio šeimininkų atstovė, Čekijos vertėjų sąjungos pirmininkė Hana Linhartova.
Toliau – einamieji reikalai: praeitų metų nuveiktų darbų ataskaitos (finansinės, valdybos veiklos etc.); naujų kandidatų (jų buvo ketvertas: Bulgarijos, Bosnijos-Hercogovinos, Norvegijos negrožinės literatūros bei Belgijos) priėmimas balsuojant, valdybos rinkimai. Naujoji CEATL valdyba: Martin de Haan (pirmininkas), Holger Fock (Vokietija), Taina Helkamo (Suomija), Katarina Bednarova (Slovakija), Andy Jelčic (Kroatija).
Kadangi CEATL darbas vyksta darbo grupėmis (žr.
2010 m. asamblėja Lisabonoje), šiais metais buvo įsteigta dar viena darbo grupė nagrinėti autorių teisėms ir licenzijoms, elektroninės leidybos sutartims, etc.

Kitomis asamblėjos dienomis buvo nagrinėjamos ir aptariamos šios temos:

- Darbo grupių ataskaitos apie nuveiktą darbą. Iš jų išskirčiau Ugdymo ir tobulinimo grupės surengtą mini simpoziumą, kuris prasidėjo grupės atliktos apklausos atskirose Europos regionų grupėse ataskaita: Lietuvos (beje, lygia greta ir Skandinavijos šalių) aukštosios mokyklos skiria nedaug dėmesio (ar visai neskiria) literatūros vertėjų rengimui, užtat Lenkija, Čekija ir Slovakija – tradiciškai labai daug. Lenkijoje literatūros vertėjus ruošia net 7 institucijos! Apie vertėjų ruošimą kalbėjo Čekijos aukštosios mokyklos atstovė. Beje, vėliau, diskusijos metu, natūraliai buvo suabejota: ar praktiškai tikslinga ruošti tokį didelį literatūros vertėjų kiekį, kai ši profesija ne tik kad nėra pelninga, bet apskritai sudėtinga išgyvenimo prasme? Buvo pripažinta, kad baigus šias studijas didžioji dalis vertėjų, kaip sako prancūzai, „ištirpsta gamtovaizdyje“ ir iš visos laidos telieka viso labo 1-2 vertėjai, kurie tuo daugiau mažiau verčiasi ir pelno vardą. Vertėja ir pedagogė Françoise Wuilmart (Belgija) pasidalino patirtimi: neseniai Belgijoje įkurta privati institucija („Tiesiog patys nustebome, kad viskas pavyko“, - prisipažino Françoise) organizuoja 2 metų postudijinių literatūrinio vertimo užsiėmimų ciklą, tarytum dirbtuves (atelier). Jų dalyviai (jei neklystu, grupėje jų būna po 5-6) baigę šį mokymo ciklą laiko egzaminą. Mokymo metu vertėjai aktyviai bendrauja ne tik su savo literatūros vertimo kuratoriumi, bet ir su leidėjais, ir kartais jau šių užsiėmimų metu užsimezga palankūs abipusiai ryšiai. Labai girtina pasirodė tai, kad ruošiant vertėjus jie supažindinami ne tik su vertimo, bet taip pat teisiniais pagrindais: autorių teisės, sutartys, licenzijos etc. Tokio juridinio išprusimo (ar veikiau – praprusimo) be galo stinga mūsų vertėjams, kuo, be abejo, aktyviai naudojasi leidėjai.

- Visa trečios dienos popietė (beje, asamblėjos dalyviai jau buvo regimai išvargę po trijų tikrai intensyvių dienų) buvo skirta vertėjo kodeksui (Good Practice Code arba Hexalogue). Pateikus preliminariai paruoštus šio kodekso apmatus, buvo aptarinėjami, taisomi ar papildomi šeši pagrindiniai jo punktai. Mano, kaip Lietuvos vertėjos, akimis šis kodeksas kol kas veikiau panėšėja į gražią svajonę, bet turbūt dėl to jis ir yra aktualus: bendros siekiamybės gairės. Šiaip ar taip, gerai turėti bendrą visos Europos vertėjams modelį. Kiek žinau, darbo grupė dabar baigia jį tobulinti pagal naująsias pataisas.

- Ir galop turbūt reikėtų bent paminėti naują Europos projektą PETRA, kuriam buvo skirta tikrai nemažai laiko, nors iš to buvo neitin daug naudos. PETRA atstovai dalyvavo asamblėjoje, išdalino labai daug rašytinės medžiagos ir bandė savo projektą pristatyti, tačiau, kaip paaiškėjo paskutinę asamblėjos dieną, svarstant šį klausimą (kai minėtųjų atstovų jau nebebuvo), niekas taip kaip reikiant ir nesuprato, kokie šios organizacijos siekiai ir tikslai. Gautą medžiagą perduodu LLVS valdybai, tad jei atsirastų besidominčių, gali su ja susipažinti. Taigi bendros kalbos kol kas nebuvo rasta (PETRA atstovai siekia aktyvaus CEATL bendradarbiavimo), tačiau nutarta, kad CEATLo atstovas dalyvautų šios organizacijos rengiamoje asamblėjoje, kurioje galbūt bus daugiau aiškumo ir konkretumo.

Ką dar pridurti apie šias dienas? Tuo metu Prahoje vyko Tarptautinė knygų mugė, kurioje apsilankėme. Beje, mugės programoje buvo ir Blogiausio metų vertimo premijos teikimas, taigi mūsiškės Antipremijos atitikmuo.
Asamblėjos dalyvius priėmė Prahos meras, beje, aktyviai parėmęs šio renginio organizavimą. Apžiūrėjome įspūdingą Senojo miesto rotušės (kur ir vyko priėmimas) interjerą.
Reikia padėkoti renginio šeimininkams – organizacija iš tiesų buvo nepriekaištinga, priėmimas nuoširdus, vakarais vyko priėmimai, kurių metu buvo progos pabendrauti ir neformaliai.
2012 m. CEATL asamblėja vyks rugsėjo mėnesį Zadare (Kroatija).

 

Nariams

Naujienlaiškis