Mentorių programa

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga siūlo vertėjams mentorių programą - individualius seminarus su patyrusiu geru vertėju, iš kurio reikia pagalbos, norint išspręsti leidyklai (ar teatrui) verčiamo grožinio ar humanitarinio teksto problemas ir pan.

Pretenduoti į mentorių programą gali LLVS nariai ir kandidato statusą turintieji, taip pat kiti bent vieną knygą išvertę ir publikavę vertėjai. Taip pat gali kreiptis pirmą knygą verčiantieji iš kitų nei anglų, vokiečių, prancūzų ir italų kalbų.
Ne LLVS nariai gali kreiptis tik dėl knygos, dėl kurios vertimo su leidykla pasirašyta sutartis.

Mentoriui LLVS mokės honorarą kaip už 2 val. trukmės konsultaciją, nors dėl darbo formos ir trukmės abu gali sutarti individualiai.

Vertėjas turi pats pasirinkti mentorių ir kreiptis tiesiai į jį dėl sutikimo. Taip pat galima prašyti, kad mentorių rekomenduotų LLVS.

Susitikimo vietą vertėjo ir jo mentoriaus "pora" pasirenka pati, pageidaujant galima dirbti ir LLVS biure.

Jeigu du ar daugiau vertėjų turi bendrą idėją, nori mini pasitarimo su kolegomis, pvz., dėl tam tikros vertimo problemos sprendimo ar pan. (kaip kad buvo Paryžiaus ar Londono vietovardžių žodynėlio sudarymas), irgi gali pretenduoti į honorarą, jeigu šio darbo rezultatas bus naudingas ir raštiškai prieinamas kitiems.
Vertėjai, be abejo, gali siūlyti ir temas didesniems uždariems ar viešiems seminarams.

Seminarai turi įvykti iki 2011 m. lapkričio 25 d.

Norintieji dalyvauti kviečiami rašyti iki 2011 m. lapkričio 5 d. el.paštu literaturosvertejai@yahoo.com.
Būtina pateikti (LLVS nariams ir kandidato statusą turintiesiems galioja tik 3-5 punktai):
1) trumpą biografiją,
2) vertimų bibliografinį sąrašą,
3) knygos, dėl kurios vertimo kreipiamasi, duomenis: autorius, pavadinimas, kalba,
4) trumpą vertimo problemos (-ų) aprašymą, pagrindimą, kodėl ir kokios reikia pagalbos,
5) kas būtų mentorius ir ar su juo sutarta,
6) sutarties su leidykla kopiją arba patvirtinimą iš leidyklos (užtektų el.laiško), kad tikrai yra pasirašiusi su šiuo vertėju sutartį (reikia nurodyti sutarties pasirašymo datą ir vertimo atidavimo terminą).

Projektus, vertus paramos, atrinks LLVS valdyba.

Programos tikslas: vertėjų profesinis tobulėjimas, geresnė vertimų kokybė, vertėjų bendradarbiavimo, vertimo meno ir teorijos skatinimas.

Nariams

Naujienlaiškis