LIETUVOS LITERATŪROS VERTĖJŲ SĄJUNGA

2011 m. spalio 17 d. LLVS biure surengė 

seminarą prozos vertėjams apie poezijos vertimą (iš anglų kalbos)

Seminarą vedė doc. dr. Lionginas Pažūsis

Kartais romanuose įterpiami eilėraščiai - ar sukurti to paties autoriaus, ar cituojami, - o dauguma prozos vertėjų nedrįsta imtis jų versti. O gal vis dėlto sugebėtų?
Seminare aptarti galimi poezijos vertimo būdai - mimetinis, analoginis ir laisvasis - bei jų pasirinkimas konkrečiuose vertimuose. Vertėjai diskutavo, kada būtina teikti pirmenybę originalios eilėraščio formos išlaikymui, o kada verta jos atsisakyti ir stengtis kuo tiksliau perteikti turinį; kaip surasti, ar įterptasis eilėraštis jau verstas į lietuvių kalbą; jei egzistuoja keli vertimai - kurį jų pasirinkti, o kada geriau imtis versti pačiam.

Detaliai aptarti dalyvių atsinešti poezijos pavyzdžiai iš verčiamų bei verstų knygų.

Nariams

Naujienlaiškis