Ketvirtoji literatūros redaktoriaus premija „Auksinė lupa“

Leidyklos VAGA ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos įsteigta premija skiriama grožinės ir humanitarinės literatūros redaktoriui (-ei) už viso gyvenimo darbą: profesionalų redagavimą, vertėjų ir redaktorių ugdymą.
 
 
2011 m. „Auksinė lupa“ skirta
 redaktoriui, vertėjui ir kultūrologui 
 
Petrui Kimbriui

už viso gyvenimo darbą, lydint literatūros kūrinius nuo autoriaus ir vertėjo iki spausdintos knygos.

 * * *
 
Premija įteikta 2011 m. gegužės 10 d. Vilniaus paveikslų galerijoje.
 
Leidykla VAGA laureatui įteikė diplomą ir skulptūrėlę (skulptorius Viktoras Tunkevičius), pavadintą „Auksinė lupa“, simbolizuojančią kruopštų redaktoriaus darbą.
 
    
Petras Kimbrys (g. 1948 m. Telšiuose) 1965–1970 m. studijavo Kauno politechnikos institute (dab. Kauno technologijos universitetas). 1973 m. pradėjo bendradarbiauti su pogrindine katalikų spauda, 1983 m. - su legaliu metraščiu „Katalikų kalendorius žinynas“. P. Kimbrys dirbo Vatikano bei Laisvosios Europos radijuose, buvo žurnalo „Katalikų pasaulis“ kultūros ir istorijos skyriaus vedėjas, leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ vyriausiasis redaktorius, Šv. Rašto kanoninio ir ekumeninio leidimo specialusis redaktorius. Šiuo metu yra leidyklos „Aidai“ redaktorius, Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių teologijos ir Bažnyčios istorijos klausimais autorius ir konsultantas, dalyvauja Tarptautinės katalikų spaudos sąjungos veikloje.          
Petras Kimbrys iš viso suredagavo per 50 originalių ir verstinių biblistikos, teologijos, filosofijos, istorijos, dailėtyros ir grožinės literatūros veikalų. Ypatingą dėmesį skirdamas žanro stiliaus ir ribų pajautimui, padėdamas taisyklingai ir stilingai rašyti, mokydamas aiškiai ir tiksliai formuluoti mintį, komponuoti struktūrą ir ręsti pasakojimą, jis išugdė ne vieną talentingą redaktorių ir vertėją. 
P. Kimbrys ir pats yra sukaupęs nemažą vertimo patirtį: išvertė André Frossard‘o „Žemės druska: Apie didžiuosius vienuolių ordinus“, Oskaro Milašiaus misteriją „Migelis Manjara“, veikalus „Ars Magna“ ir „Slėpiniai“, keletą Jono Pauliaus II enciklikų ir kt. raštų.
Puikus onomastikos išmanymas pasitarnavo rengiant Biblijos vardų žodyną, sudarant krikščioniškųjų vardų adaptavimo principų ir lotynų–lietuvių bei lietuvių–lotynų atitikmenų sąvadą. Jis yra parašęs filosofo Juozo Girniaus biografinę apybraižą „Kelionė ten ir atgal“, periodinėje spaudoje paskelbęs straipsnių hagiografijos ir Biblijos tekstologijos klausimais.
Petras Kimbrys - vienas autoritetingiausių ir labiausiai pageidaujamų (originalių ir verstinių knygų bei publikacijų) redaktorių Lietuvoje – yra pelnęs Bažnyčios kronikos fondo įsteigtą 2000-ųjų krikščionybės jubiliejaus metų premiją, apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
 
2008 m. premijos laureate tapo Donata Linčiuvienė, 2009 m. – Sigita Papečkienė, 2010 m. – Bronė Balčienė. Plačiau >>


Vlado Braziūno nuotraukos

Nariams

Naujienlaiškis