2011 m. Bičiulių premija

Penktąją Bičiulių premiją
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga
skyrė literatūrologei

dr. Daliai Zabielaitei

už aktyvų dalyvavimą LLVS projekte
„Metų verstinės knygos rinkimai“,
už verstinių knygų populiarinimą profesionaliomis recenzijomis. 

Laureatė apdovanota atminimo dovana –
skulptoriaus Arvydo Ališankos sukurta skulptūrėle – ir diplomu.
Jie įteikti per Vilniaus knygų mugę
2011 m. vasario 19 d., šeštadienį, 15 val. Litexpo rūmų Rašytojų kampe.
 

 

Dalia Zabielaitė (g. 1970) Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete 1989–1996 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, kalbotyrą, 1997–2001 m. studijavo filosofiją ir įgijo humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktarės laipsnį. 2001–2004 m. buvo VDU HMF Filosofijos katedros lektorė. 1996–1997 m. dalyvavo VDU Kompiuterinės lingvistikos centro projekte rengiant Šventojo Rašto lietuvišką konkordanciją ir daugiakalbį filosofijos terminų žodyną. 2002–2008 m. bendradarbiavo žurnaluose „Naujasis Židinys-Aidai“ bei „Knygų aidai“ rašydama knygų recenzijas, mokslinius straipsnius ir visuomenės gyvenimo apžvalgas.
Labai reikšminga Dalios Zabielaitės knyga „Nuo Prousto iki Beigbederio: egzistencija romano tinkluose. Daugiaveidis XX a. užsienio romanas lietuviškai“  (Aidai, 2006). Dėmesys čia atkreipiamas į tuos rašytojus, kurie į lietuvių kalbą išversti ir išleisti po nepriklausomybės atgavimo, tad ši knyga padeda susiorientuoti užsienio literatūros gausoje.
Dalia Zabielaitė kaip ekspertė įsitraukė į Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos projektą „Metų verstinės knygos rinkimai“, rinko vertingiausias 2009 m. verstines knygas, o per 2010 metus parašė ir „Šiaurės Atėnuose“ publikavo daugiau nei 20 recenzijų apie naujausius kūrinius.

___________

Bičiulių premiją Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga skiria asmeniui arba organizacijai, per pastaruosius vienus metus ypač nusipelniusiems meniniam vertimui ir vertėjo profesijai, – taigi kritikui, žurnalistui, redaktoriui, pedagogui, bibliotekininkui ar bibliotekai, kalbininkui, leidyklai ar leidėjui ir pan. Premijos tikslas – įvertinti laureato darbą ir indėlį puoselėjant ir garsinant literatūros vertimo meną.

Pirmuoju Bičiulių premijos laureatu 2007 m. paskelbtas žurnalas „Gimtoji kalba“, 2008 m. –  Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius ir žurnalas „Rubinaitis“, 2009 m. –  Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 2010 m. – kalbininkė dr. Rita Miliūnaitė. Plačiau >>

                                                       
Arvydo Ališankos skulptūrėlės

 

Dalios Zabielaitės recenzijos apie 2010 m. lietuviškai išleistas verstines knygas:

Dalia Zabielaitė. Itališkos tikrovės magija [apie Ugo Riccarelli romaną "Tobulas skausmas"]. Šiaurės Atėnai 2010-07-02

Nariams

Naujienlaiškis