Markus Roduner

Markus Roduner gimė 1967 m. Rheinfeldene (Šveicarija). Studijavo slavų ir baltų kalbų filologijas, istorinę-lyginamąją kalbotyrą, senąją rusų kalbą Berno universitete. 1991 m. lankė lituanistikos kursus, 1999-2000 m. vėl stažavo Vilniaus universitete. 1990-1999 m. su protarpiais dirbo vokiečių kalbos mokytoju Lietuvoje ir Šveicarijoje. 1992 m. buvo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Spaudos ir informacijos skyriaus trečiasis sekretorius. 1998–2000 ir 2001–2002 m. buvo Šveicarijos mokslo fondo aprobuotų projektų mokslinis asistentas. 2000-2001 m. „Swiss Baltic Net“ / Gebert Rüf fondo projekto „Literatūriniai Šveicarijos ir Lietuvos ryšiai“ vadovas. Nuo 2005 m. Lietuvių kalbos instituto gramatikos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas. Moka vokiečių, retoromanų, prancūzų, lotynų, graikų, lietuvių, gruzinų ir dar kelias kalbas. Tyrinėja mažųjų kalbų istoriją ir raidą, jų santykius ir įtaką kitoms kalboms. Rašo daktaro disertaciją iš baltų kalbų sintaksės. Nuo 2004 m. rengia festivalį „Europos literatūros dienos Šiauliuose“. 2008 m. jam paskirta Šiaulių miesto kultūros ir meno premija.
Markus Roduner į vokiečių kalbą išvertė Balio Sruogos „Dievų mišką“ (Langenthal: Baltant, 2007), Jurgos Ivanauskaitės romanus „Ragana ir lietus“ (München: dtv, 2002) bei „Placebas“ (München: dtv, 2005). 2001 m. parengė lietuvių rašytojų tekstų apie Šveicariją knygą „Nuo Bodeno iki Lemano ežero“. Šiemet turėtų pasirodyti ir Juozo Lukšos-Daumanto „Partizanų“ vertimas. Įvairiose antologijose, žurnaluose publikavo J. Skablauskaitės, L.S. Černiauskaitės, S. Parulskio, J. Erlicko, H. Kunčiaus, J. Kunčino, R. Gavelio, D. Kajoko, R. Rastausko, A. Žagrakalytės, R. Kmitos, M. Valiuko ir kt. kūrybos vertimų. M. Roduner ne tik sudomina užsienio leidyklas leisti lietuvių literatūros vertimus, bet ir rengia knygų pristatymus. Įstabu tai, kad, puikiai įvaldęs lietuvių kalbą, M. Roduner rūpinasi pristatyti ir šveicarų tarmiškąją literatūrą lietuviams: padedamas Vlado Braziūno išvertė ir išleido Kurt Marti, taipogi retoromanų poezijos rinkinius.
2009 m. LLVS jam skyrė Šv. Jeronimo premiją.

VERTIMAI Į VOKIEČIŲ KALBĄ

Knygos:
 
Markus Roduner (sudarė ir vertė). Nuo Bodeno iki Lemano ežero. Lietuvių rašytojų tekstai apie Šveicariją = Vom Bodensee zum Lac Léman. Texte litauischer Schriftsteller über die Schweiz. Šiauliai, Saulės delta / Zürich, Werd Verlag, 2001. 192 psl. Lietuvių ir vokiečių kalbomis.
 
Jurga Ivanauskaitė.  Die Regenhexe (Ragana ir lietus). Romanas. München, dtv, 2002. 300 psl
 
Jurga Ivanauskaitė. Placebo (Placebas). Romanas. dtv, München, 2005.
 
Balys Sruoga. Der Wald der Götter. BaltArt, Langenthal, 2007.
 
Rolandas Rastauskas, Remigijus Treigys. Berlynalijos: fotoeseistinis albumas. Tekstas lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Druka, Klaipėda, 2008.
 
Šiemet pasirodys:
 
Juozas Lukša-Daumantas. Partisanen (Partizanai). BaltArt, Langenthal, 2009.
 
Antologijose:
 
Jurga Ivanauskaitė: Ištrauka iš Von Träumen verweht (Sapnų nublokšti). Romanas. Knygoje: Max Schweizer (sudarė). Zwischen Vilnius und Bern. Schweizerisch-litauisches Lesebuch. Šiauliai, Saulės delta / Zürich, Werd Verlag, 2002. Psl. 395–398.
 
Jurga Ivanauskaitė. Prosalesung (Prozos skaitymas). Knygoje: Edita Werner, Markus Roduner, Hans-Ulrich Werner (sud.). ProsaLesung. Almanach zu den europäischen Literaturtagen 2004 in Šiauliai. Novelė. Psl. 67–77. Söhrewald: Perkunas, 2005.
 
Laura-Sintija Černiauskaitė. Ein Ereignis (Įvykis) ir Wie man Kinder macht (Kaip daromi vaikai). Novelės. Ten pat. Psl. 78–89.
 
Jolita Skablauskaitė. Meine Mutter Astrancija (Mano motina Astrancija), Kampfsportklub (Kovos klubas) ir Die Ciudad-Victoria-Straße (Siudad Viktorijos gatvė). Novelės. Ten pat. Psl. 91–99.
 
Sigitas Parulskis. Ištrauka iš Doryphora (Doriforė). Romanas. Ten pat. Psl. 101-111.
 
Juozas Erlickas. Er war kein Schneider (Jis nebuvo siuvėjas), Geschichte mit Zähnen (Novelė su dantimis), Geschichte über eine Geschichte (Novelė apie novelę), Helfen Wissenschaft und Künste die Sitten zu verbessern (Ar mokslas ir menas padeda gerinti papročius? ) ir Neue Geschichte über das Eheleben (Nauja novelė apie vedybinį gyvenimą). Ten pat. Psl. 113-117.
 
Herkus Kunčius. Hühnengrab in Rosa (Gaidžių milžinkapis). Romanas. Ten pat. Psl. 119-130.
 
Žurnaluose, internete
 
Jurgis Kunčinas. Wasserleichen können nicht schwimmen. Der Nemunas bei Alytus. (Skenduoliai nemoka plaukti; Nemunas ties Alytumi). Novelė.
 
Ričardas Gavelis. Ištrauka iš Quartett der verlorenen Träume (Prarastų godų kvartetas). Romanas. Zeitschrift für Kulturaustausch 03/02.
 
Donaldas Kajokas: Mirusiųjų /Von den Toten; Daiva Čepauskaitė: Lopšinė mylimajam / Wiegenlied für den Liebsten; Agnė Žagrakalytė: (jo) kompiuteris ir (jos) popieriai / (sein) Computer und (ihre) Papiere. Lichtungen, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik, nr. 100. 2004.
 
Rimantas Kmita ir Mindaugas Valiukas. Eilėraščiai. Secesja. Zeitschrift für Kunst, Kultur und Gegenwart. Nr. 2. 2005.
 
Tomas Venclova, Kornelijus Platelis, Sigitas Parulskis, Marcelijus Martinaitis. Eilėraščiai. Secesja. Zeitschrift für Kunst, Kultur und Gegenwart. Nr. 4. 2006.
 
Rimantas Kmita. Eilėraščiai. Secesja. Zeitschrift für Kunst, Kultur und Gegenwart. Nr. 5. 2006.
 
Agnė Žagrakalytė. 10 eilėraščių. http://www.lyrikline.org.
 
Vertimai į lietuvių kalbą
 
Knygos
 
Kurt Marti: Da geht ein Mensch / Štai eina žmogus / Dert geit e Mönsch / Va ain žmogs. Eilėraščiai. Vokiečių ir lietuvių kalbomis bei Berno vokiečių ir Šiaurės panevėžiškių tarmėmis. Sudarė Markus Roduner. Vertė Markus Roduner ir Vladas Braziūnas. Saulės delta, Šiauliai, 2004.
 
Randulinas / Kregždutės. Retoromanų poezijos antologija.Sudarė Markus Roduner. Vertė Markus Roduner ir Vladas Braziūnas. Saulės delta, Šiauliai, 2009.
 
Antologijose, žurnaluose
 
Werner Marti. Mykolui atsibodo (Em Chläis verleidet’s). Knygoje: Max Schweizer (Hrsg.). Nuo Vilniaus iki Berno. Vilnius, Rašytojų sąjungos leidykla, 2003. Versta iš Berno vokiečių tarmės.
 
Dumenic Andry. Vietinė kaitra (Ardur locala) ir Sandalizmas (Sandalissem). Knygoje: Markus Roduner (sudarė). Po šiaurės dangum. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2004 tekstų almanachas. Novelės. Šiauliai, Saulės delta, 2004. Versta iš retoromanų kalbos. Psl. 158–163.
 
Rut Bernardi. Paulius (Paul) ir Ivuere prarado savo tapatybę (Ivuere à perdù si identità). Versta iš ladinų kalbos. Ten pat. Psl. 48–53.
Kitos literatūrinės publikacijos                            
Markus Roduner (sudarė). Po šiaurės dangum. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2004 tekstų almanachas. Šiauliai, Saulės delta, 2004.
Markus Roduner (sudarė). Po šiaurės dangum II. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2006 tekstų almanachas. Šiauliai, Saulės delta, 2006.
Markus Roduner (sudarė). Zem ziemeļu debesīm II.Europos literatūros dienų Šiauliuose 2006 tekstų almanachaslatvių kalba. Šiauliai, Saulės delta, 2006.
Markus Roduner (sudarė). Po šiaurės dangum III. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2007 tekstų almanachas. Šiauliai, Saulės delta, 2007.
Markus Roduner (sudarė). Po šiaurės dangum IV Europos literatūros dienų Šiauliuose 2008 tekstų almanachas. Šiauliai, Saulės delta, 2008.
Markus Roduner (sudarė). Under the Northern Sky IV.  Europos literatūros dienų Šiauliuose 2008 tekstų almanachas anglų kalba. Šiauliai, Saulės delta, 2009.
Markus Roduner (sudarė). Onder de noordelijke hemel III.  Europos literatūros dienų Šiauliuose 2007 tekstų almanachas nyderlandų kalba (išplėstas keliais nedlyvavusiais autoriais). Šiauliai, Saulės delta, 2009.

Nariams

Naujienlaiškis