Vertėjų susitikimas su kalbininke

2009 m. kovo 25 d. LLVS surengė vertėjų, redaktorių ir kalbininkų diskusiją "Kalbos grynumo problema grožinės literatūros vertimuose. Rūbas ar drabužis?" >>. Diskusiją nuspręsta tęsti vėliau siauresniame rate.

2009 m. birželio 30 d. LLVS nariai Daiva Daugirdienė, Rūta Jonynaitė, Laimantas Jonušys, Gražvydas Kirvaitis, Rasa Maželytė-Matulevičienė, Austėja Merkevičiūtė, Jonė Ramunytė Dianos Bučiūtės iniciatyva susitiko su Lietuvių kalbos instituto vyriausiąja mokslo darbuotoja prof. dr. Danguole Mikulėniene, “Kalbos patarimų” knygelės “Leksika: skolinių vartojimas” sudarytoja, kuriai buvo siųstos vertėjų ir redaktorių pastabos dėl šios knygelės. Dalyvavo ir “Gimtosios kalbos” vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė. D. Mikulėnienė papasakojo vertėjams apie LKI darbus ir kalbos leidinių leidybos problemas, pripažino, kad skolinių knygelę reikėtų peržiūrėti ir perleisti iš naujo. Nors kalbininkė pavadino susitikimą su vertėjais Lietuvos tūkstantmečio renginiu, nuliūdino žinia, kad likusių „Kalbos patarimų“ knygelių, o juolab naujos „Kalbos patarimų“ redakcijos šį tūkstantmetį galime ir nesulaukti. G. Kirvaitis pateikė papildytas pastabas dėl skolinių knygelės. R. Urnėžiūtė paragino vertėjus toliau rašyti laiškus, nors jų pastabos dėl skolinių jai pasirodžiusios per daug emocingos ir neargumentuotos. Susitikimas vyko draugiškai, diskusijoms per daug neįsiliepsnojant, matyt, slapta jaučiant, kad konkrečiais klausimais kiekvienas vis tiek liks prie savo nuomonės.
Šiaip ar taip, D. Mikulėnienė pabrėžė, kad „Kalbos patarimų“ knygelės skirtos ne vertėjams, o visuomenei, o VLKK pirmininkės pavaduotoja Jūratė Palionytė pokalbyje telefonu minėjo, kad tos knygelės visko negali aprėpti, taigi kalbininkai bent jau teoriškai pripažįsta, kad grožinės literatūros nesutalpinsi į norminės bendrinės kalbos rėmus.

Diskusijos aprašymas ir nuotraukos Dianos Bučiūtės


Jonė Ramunytė, Austėja Merkevičiūtė, Daiva Daugirdienė, prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, Laimantas Jonušys


Laimantas Jonušys, Gražvydas Kirvaitis, Rita Urnėžiūtė, Rasa Matulevičienė

Nariams

Naujienlaiškis