Literatūros vertimų vertinimo gairės

Vertimo kokybė vertinama lyginant jį su originalu ir tikrinant, ar vertimas atitinka originalo turinį bei formą ir ar tam suteikta tinkama lietuviška išraiška:
Ar vertėjas apskritai teisingai suprato originalo tekstą, potekstę?
Ar vertimas nepatrumpintas ar – priešingai – neišplėstas, nepapildytas? (išskyrus atvejus, kai tam gautas originalo autoriaus ar jo teisių turėtojo sutikimas).
Ar vertimas nenuskurdintas arba priešingai – nepagražintas?
Ar neišversta pernelyg pažodiškai, nesilaikant lietuvių kalbai būdingos sintaksės konstrukcijų ir kitų lietuvių k. gramatikos, žodyno bei stiliaus ypatybių? Ar vertimo lietuvių kalba taisyklinga, ar nėra gramatikos, rašybos, skyrybos klaidų? (išskyrus atvejus, kai kalba pagrįstai netaisyklinga, tinkamai perteikiant autoriaus sumanymą).
Ar neišversta pernelyg laisvai, nutolstant nuo originalo, ar neiškraipytos originalo autoriaus mintys ir stilius?
Taip pat klaustina:
Ar perteiktas autoriaus (ir jo epochos, jei tai svarbu) stilius (visuma, nuotaika, autoriaus temperamentas, kūrinio tonas, ritmas, sukurti vaizdai, minčių reiškimo būdas, dvasia)?
Ar vertėjas tinkamai perteikė kultūrinį koloritą, realijas, istorinius faktus, tikrinius vardus?
Ar nėra nukrypimų nuo istorinių, meninių ir kitokių faktų vertime (išskyrus tuos atvejus, kai tokios klaidos yra padarytos paties originalo autoriaus)?
Ar perteiktas intertekstualumas (atpažintos citatos, aliuzijos ir pan.)?
Ar adekvačiai vertime realizuotos ekspresyvios originalo teksto ypatybės: ar frazeologizmai, idiomos, metaforos, kitos stilistinės priemonės, žodžių žaismai, naujadarai perteikti kaip tokie? Ar vertimo kalba adekvačiai vaizdinga, turtinga, gyva?
Ar vertėjui pavyko vertime realizuoti įvairius kalbos stilius, dialektus, sociolektus, veikėjų kalbines charakteristikas ir pan.?
Kaip išverstas kūrinio pavadinimas, paantrašė (jei yra)?
Ar vertimas daro tokį pat poveikį,
teikia tokias pat interpretacijos galimybes kaip originalas?

Būtina pažymėti, kad grožinės literatūros knygos, kaip ir jų vertimai, yra meno kūriniai, tad kiekvienu atveju vertinimo aspektų gali atsirasti naujų.

Nariams

Naujienlaiškis