2013 metų literatūros redaktoriaus premija „Auksinė lupa“ balandžio 30 d. įteikta

redaktorei, vertėjai

Aldonai Baliulienei

už ne vieną šimtą talentingai suredaguotų originaliosios ir verstinės prozos ir poezijos knygų, profesionalumą, derantį su tolerantiškumu ir plačiu požiūriu į kalbos reiškinius, aukštą literatūrinę kultūrą, pagarbą autoriams ir vertėjams.

    

 

A l d o n a  Š e r n i ū t ė-B a l i u l i e n ė gimė 1937 m. sausio 30 d. Tvaskučių kaime, buvusioje Tauragės apskrityje. 1959 m. baigusi lituanistikos studijas Vilniaus universitete, dirbo „Valstiečių laikraštyje“ korektore, vėliau vertėja, 1964–1968 m. „Pergalės“ žurnalo redakcijoje stiliste-korektore, 1968–1993 m. „Vagos“ leidyklos redaktore (Originaliosios literatūros, Verstinės literatūros, o nuo 1985 m. „Pasaulinės literatūros bibliotekos“ redakcijose), 1993–1994 m. „Proskynos“ žurnalo redakcijoje.

***
Būtų sunku suminėti visas Aldonos Baliulienės redaguotas knygas. Tai ir Homero „Odisėja“, ir „Lenkų novelės“, Č. Milošo „Isos slėnis“, „Pasaulinės literatūros bibliotekos“ serijos tomai: H. Senkevičiaus „Quo vadis“, Šolom Aleichemo „Apysakos“, „XX a. Rytų proza“, K. Čapeko „Karas su salamandromis“, P. Lagerkvisto „Nykštukas. Sibilė“, S. Lagerlef „Saga apie Gestą Berlingą“, N. Kazantzakio „Kapitonas Michalis“; T. Manno tetralogija „Juozapas ir jo broliai“, L. Eltang „Akmeniniai klevai“ ir daugybė kitų tiek lietuvių, tiek verstinės prozos bei poezijos kūrinių. Aldona Baliulienė – aukščiausio lygio redaktorė, dvidešimt penkerius metus dirbusi „Vagoje“ ir iki šiol     redaguojanti bei verčianti knygas įvairioms leidykloms, patyrusi,
                                         Vlado Braziūno nuotr.

išprususi, intelektuali, besigilinanti į kalbotyros ir kalbos praktikos dalykus, sekanti šios srities naujienas, besikonsultuojanti su kalbininkais, visada turinti tvirtą nuomonę ir mokanti ją pagrįsti. Būdama grožinės literatūros aistruolė ir puiki vertėja, turėdama gerą kalbos jausmą, jausdama subtilius žodžių prasmių niuansus, autoriaus stiliaus savitumą, Aldona Baliulienė vertėjui tampa tiesiog neįkainojama pagalbininke.


        Daivos Daugirdienės nuotr.

Premija literatūros redaktoriams
Leidykla „Vaga“ ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga nuo 2008 m. teikia premiją grožinės ir humanitarinės literatūros redaktoriui (-ei) už viso gyvenimo darbą: profesionalų redagavimą, vertėjų ir redaktorių ugdymą.
Premijos tikslas – pagerbti redaktorius, įvertinant jų nuopelnus literatūros kūrinio kelyje nuo autoriaus ir vertėjo iki spausdintos knygos.
Leidykla "Vaga" premijos laureatui kasmet įteiks skulptūrėlę (skulptorius Viktoras Tunkevičius), pavadintą „Auksinė lupa“, simbolizuojančią kruopštų redaktoriaus darbą.
Premija teiktiama kiekvienų metų balandžio 28 dieną, minint redaktoriaus ir vertėjo, ilgamečio „Vagos“ darbuotojo Dominyko Urbo gimimo metines, kartu su LLVS įsteigta D.Urbo premija už literatūros vertėjo debiutą.

Redaktoriaus premijos nuostatai >> 

 

 

Nariams

Naujienlaiškis