2007 m. gegužės 30 d. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga priimta į Lietuvos meno kūrėjų asociaciją (LMKA).

Taigi dabar LMKA vienija jau dvylika menininkų organizacijų:
Lietuvos architektų sąjunga;
Lietuvos dailininkų sąjunga;
Lietuvos dizainerių sąjunga;
Lietuvos fotomenininkų sąjunga;
Lietuvos kinematografininkų sąjunga;
Lietuvos kompozitorių sąjunga;
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga;
Lietuvos muzikų sąjunga;
Lietuvos rašytojų sąjunga;
Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija;
Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija;
Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija.

LMKA – laisvanoriška lygiateisių ir savarankiškų organizacijų (vadinamoji skėtinė) asociacija, įsteigta 1995 m. LMKA veiklą koordinuoja LMKA Taryba, kurioje kiekvienai meno kūrėjų organizacijai atstovauja tos organizacijos deleguotas narys.
LMKA tikslai - koordinuoti meno kūrėjų ir jų organizacijų bendradarbiavimą Lietuvoje, atstovauti Lietuvos profesionalių menininkų ir literatų interesams ir kt.
LMKA aktyviai dalyvauja kuriant ir vykdant Lietuvos kultūros politikos gaires, deleguoja narius į Lietuvos kultūros ir meno tarybą, įvairias komisijas.
Nuo 1995 m. LMKA atstovauja Lietuvos menininkams Europos menininkų konfederacijoje (European Council of Artists).

Nariams

Naujienlaiškis