Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos
 
ANTIPREMIJOS
 
SKYRIMO NUOSTATAI
 

Mozės ragai >
 
 
 
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Antipremiją steigia Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (toliau - LLVS).
2. Antipremija skiriama už aplaidų požiūrį į vertėjo darbą ir gerų leidybos tradicijų nepaisymą: už nevykusius grožinės ir humanitarinės literatūros vertimus (už originalo iškraipymą, prastą lietuvių kalbą, aklą sekimą kitu to kūrinio vertimu etc.), už netikusį redagavimą, už vertėjo teisių pažeidimą (vertėjo pavardės neminėjimą, vertimų kartotinius leidimus be sutarties, nesąžiningą leidėjų elgesį su vertėjais etc.).
3. Antipremijos tikslas – atkreipti leidėjų ir skaitytojų dėmesį į vertimo kokybę ir vertėjo darbą, ginti literatūros vertėjų teises ir profesijos prestižą.
4. Antilaureatai skelbiami balandžio 23-iąją, Pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną, ar kitu metu.

II. ANTIPREMIJOS SKYRIMO TVARKA

6. Kandidatūras Antipremijai skirti gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys.
7. Motyvuoti siūlymai teikiami LLVS valdybai.
8. Pasiūlymus vertina LLVS valdyba ir ekspertai. Ekspertams pageidaujant, jų pavardės neviešinamos.
9. LLVS valdyba, remdamasi ekspertų pateiktomis išvadomis, svarsto pateiktas kandidatūras ir pagal 2 punkte numatytus atitinkamus kriterijus išrenka antilaureatus.

 

Nariams

Naujienlaiškis