Ali Abdollahi viešos paskaitos Vilniaus universitete

 

Ali 01Ali Abdollahi (1968) – persų poetas, literatūros kritikas, vienas produktyviausių filosofinės ir grožinės literatūros vertėjų Irane. Studijavo germanistiką Teherano universitete, ilgą laiką dėstė vokiečių kalbą ir literatūrą Irano universitetuose. Išleido aštuonis poezijos rinkinius, išvertė per 90 vokiečių poetų, rašytojų, filosofų knygų. Skaitė paskaitas ir savo poeziją Berlyne, Frankfurte, Kelne, Ciuriche, Vienoje, Rusėje (Bulgarija), Naujajame Delyje, Vilniuje.

2018 m. vasario 22 d. 17.30 val. (ketvirtadienis)

Naujos tendencijos šiuolaikinėje persų poezijoje*

Naujosios persų kalbos tradicija siekia apie 1200 metų. Daugiau nei prieš šimtmetį prasidėjo šios tradicijos atsinaujinimas. Revoliucijos poezijoje pradininkas buvo Nima Jušidžas (1985–1960). Naująją poeziją veikė permaininga visuomeninė tikrovė ir politinių aplinkybių kaita, antra vertus, Europos modernas. Ši poezija labiau orientuota į visuomeninį gyvenimą nei į vidinį poeto pasaulį. Nuo XX a. pradžios atsiranda nauja tematika, kaip antai moters laisvė, žemesniųjų sluoksnių gyvenimas, didmiestis. Kinta – ir turinio, ir formos požiūriu – ir poezijos struktūros. Kalbos poezija, konkrečioji poezija, politinė ir revoliucinė literatūra, postmodernas, moterų literatūra – visos šios srovės turi savų atstovų. Paskaitoje aptariamos įvairios šiandieninės poezijos tendencijos Irane, Afganistane ir Tadžikistane. Kaip ir apie ką dabar rašo poetai?

Renginys vyks VU Azijos ir transkultūrinių studijų institute, J. Kovalevskio aud.

2018 m. vasario 23 d. (penktadienis)

Kokie Europos filosofai skaitomi Irane?*

Apie Vakarų filosofijos vertimus į persų kalbą

Persų ir arabų kalbos ir kultūros patyrė dvi Europos filosofų vertimo bangas: pirmoji prasidėjo prieš 1000 metų Bagdade, kai į arabų – anuometinio islamo pasaulio – kalbą buvo pradėti versti Antikos filosofai: ikisokratikai, Sokratas, Platonas, Aristotelis, Plotinas. Šių bandymų kontekste atsirado islamiškojo Irano filosofai Avicena (Ibn Sina), Averojus (Ibn Rušdas), Al-Farabi, Al-Gazali, Sohrevardi, Tusi, Ibn Arabi ir kiti.

Antroji banga apėmė tik persų kalbos ir kultūros arealą konstitucinės monarchijos laikais nuo XX a. pradžios. Vienas pirmųjų Vakarų filosofijos vertėjų (iš prancūzų kalbos) ir kritikų buvo Mohamadas Ali Forugi. Vėliau pradėta versti taip pat iš vokiečių ir anglų kalbų. Verčiami ir komentuojami Descartes, Leibnitzas, Hegelis, Kantas, Fichte, Rousseau, Schopenhaueris, Nietzsche, Marxas, Heideggeris, Russelas, Gadameris, Habermasas, Merleau-Ponty, Deleuze’as, Foucault, Derrida, Popperis, Agambenas. Tai, kad daugumos iš jų veikalai sulaukė keleto laidų, yra savotiškas fenomenas, liudijantis jų skaitytojų gausą. Šių filosofų įtaka oficialiam valstybės elitui ir nepriklausomiems intelektualams labai įvairi. Svarbu į ją atsižvelgti, norint suvokti šiandieninę mąstymo situaciją Irane.

 

Renginys vyks VU Filosofijos fakultete, 207 aud. Pradžia 13.00 val.

* Paskaitos vokiečių kalba su vertimu į lietuvių.