Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga išrinko 2017 m. Antipremijos laureatą

Gegužės 3 - pirmosios Europoje konstitucijos priėmimo diena. Siekdama atkreipti valstybės dėmesį į autorių, kaip Lietuvos Respublikos piliečių, laisves ir teises, kurias įtvirtina LR Konstitucija, LLVS gegužės 3-ąją skelbia 2017 m. Antipremijos laureatą.

Literatūros vertėjai (autoriai), norėdami sąžiningai mokėti mokesčius, atitinkančius autorinio darbo specifiką, 2017 m. Antipremiją skiria Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkui Algirdui Sysui už tėvišką rūpinimąsi meno kūrėjais, išradingai kūrybišką LR Konstitucijos interpretaciją, neblėstantį įkarštį ginant pamatines socialdemokratų vertybes ir išties poetišką svajingumą:

  1. Už sumanymą atkakliai laikytis vieno LR Konstitucijos punkto (dėl teisės į pensiją), bet visiškai pamiršti kitus (dėl teisės į apmokamas atostogas).

  2. Už sumanymą apmokestinti meno kūrėjus didžiausiais mokesčiais Lietuvoje, bet nesuteikti dalies socialinių garantijų ir darbdavio, garantuojančio meno kūrėjams privilegijas, kuriomis pagal DK naudojasi visi dirbantieji (apmokančio  dalį ligos pašalpos, taikančio neapmokestinamą dydį pajamoms, valstybės įpareigoto mokėti autoriams bent oficialų MMA, dvigubai mokančio už viršvalandžius, darbą švenčių ir poilsio dienomis, įrengiančio autoriui darbo vietą, aprūpinančio darbo priemonėmis ir t.t.).

  3. Už sumanymą užtikrinti meno kūrėjams pensiją, apsieinant be jos kaupimo mechanizmo.

  4. Už sumanymą, kad meno kūrėjai kauptų pensijoms ir motinystės išmokoms iki mirties ir dar 70 metų po jos, taigi Lietuva taptų pirmąja šalimi pasaulyje, besirūpinančia velionių kūrėjų gerove anapusybėje. Nesivaikome privilegijų, todėl tikimės, kad ilgainiui pagal socialdemokratinį lygių galimybių principą tokia gerovė bus užtikrinta visiems Lietuvos velionims.  

 

Apie 2017 metų Antipremiją lrytas.lt žinių tinklalapyje.