2014 m. birželio 4-7 dienomis Berlyne vyko CEATL metinis susitikimas, kuriame LLVS atstovavo Gabrielė Gailiūtė. Šiemet jis truko viena diena ilgiau negu įprastai, todėl buvo laiko ne tik kasdieniams darbams aptarti, bet ir strateginiams pamąstymams ir naujų veiklos galimybių paieškoms. Kita vertus, kadangi dėl įvairių sutapimų pasikeitė labai daug žmonių, įprastiniai darbai ir patys gerokai apmirė ar nutrūko.
Iš toliau vykdomos veiklos turbūt svarbiausias bus ir vėl rengiamas filmuko konkursas vertėjų dienos proga. Visa informacija, kurią taip pat esame kviečiami ir skleisti, bus skelbiama internete adresu: https://www.facebook.com/events/728116183896608/
Naujų darbų ketina imtis Autoriaus teisių darbo grupė. Ji susirūpino dėl įmonės Amazon Crossing, ėmusios skverbtis į Vakarų Europos rinkas ir mėginančios verbuoti vertėjus jiems nepalankiomis sąlygomis. Tam pasipriešino kelių didžiųjų šalių vertėjų sąjungos, ir Amazon Crossing nusileido – sutiko susitikti ir aptarti galimą visiems priimtiną bendradarbiavimą.
Bene didžiausią darbą atliko Darbo sąlygų darbo grupė, įvykdžiusi didelės apimties apklausą apie honorarus, užimtumą, sutartis, santykius su leidyklomis, socialines garantijas ir kitus vertėjų reikalus įvairiose Europos šalyse. Nors apklausos duomenys dar turės būti tikslinami, sisteminami ir apdorojami, jų pristatymas Berlyne atrodė labai įdomus ir daug žadantis.
Į CEATL šiemet priimta Islandijos vertėjų sąjunga, o svečių teisėmis dalyvavo Rumunijos atstovai, kuriuos ketinama priimti artimiausiu laiku.
 

Informaciją parengė Gabrielė Gailiūtė