2013 Metų vertėjo krėslas - Povilui Gasiuliui

Lietuvių PEN centras
ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2013 METŲ VERTĖJO KRĖSLĄ

skyrė vertėjui

Povilui Gasiuliui


už sodrų, gyvą bei adekvatų sudėtingo originalo teksto perteikimą puikia lietuvių kalba verčiant John Dos Passos romaną „Manhatano stotis“ (Baltos lankos, 2012) 

Laureatas pagerbtas vasario 19 d. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4)

 Vlado Braziūno nuotr.

Povilas Gasiulis gimė 1944 m. Medeniuose, Utenos raj. Dirbo anglų kalbos mokytoju. Gyvena Biržuose. Jau pats pirmasis didelis jo vertimas - J.D. Salingerio „Rugiuose prie bedugnės“ (1966) – tapo pavyzdžiu kitiems vertėjams. Skaitytojams įstrigo ir kiti novatoriški, kūrybiški, išmoningi P. Gasiulio vertimai: E. Hemingway’aus „Fiesta”, „Kam skambina varpai“, J. Joyce’o „Dubliniečiai”, „Menininko jaunų dienų portretas”, J. Dos Passoso „Keturiasdešimt antroji paralelė“, K. Vonneguto „Skerdykla Nr. 5“ ir kiti.

Laureatui įteiktas tradicinis premijos atributas – krėslas, kurio fundatorius – poetas Gintaras Bleizgys, ir Kultūros ministerijos skiriama piniginė premija.

 

***

Nuo 2001-ųjų Metų vertėjo krėslas teikiamas už praėjusiais metais išleistą geriausią grožinės literatūros ir meninės eseistikos knygos vertimą į lietuvių kalbą. Premijos laureatais anksčiau yra tapę vertėjai Almis Grybauskas, Laimantas Jonušys, Diana Bučiūtė, Antanas Gailius, Leonas Petravičius, Aida Krilavičienė, Linas Rybelis, Danguolė Žalytė, Eglė Išganaitytė, Danutė Sirijos Giraitė, Rasa Drazdauskienė ir Rūta Jonynaitė.

Lietuvių PEN centras (LPENC), įkurtas 1989 metais, yra Tarptautinio PEN klubo narys. LPENC, įgyvendindamas Tarptautinio PEN klubo Chartijos idealus ir dalyvaudamas Lietuvos visuomeniniame bei kultūriniame gyvenime, gina kūrybinę rašytojų ir kitų kūrėjų laisvę, menininkus, pasaulyje persekiojamus už įsitikinimus, siekia, kad literatūra, nepriklausomai nuo ideologinių bei politinių doktrinų, būtų išsaugota kaip bendra tautų vertybė, rūpinasi, kad nebūtų kurstoma rasinė, klasinė ir tautinė neapykanta, kad pasaulyje būtų įgyvendintas tautų taikaus sambūvio idealas. Lietuvių PEN centras kasmet organizuoja tarptautinį literatūros festivalį „Poetinis Druskininkų ruduo“. 2010 m. LPENC kartu su LR kultūros ministerija įsteigė Broniaus Savukyno premiją publicistinių kūrinių autoriams, kultūros leidinių vyriausiesiems redaktoriams už lietuvių kalbos grynumo ir taisyklingumo puoselėjimą, humanistinių vertybių, analitinės minties ir intelektualinės kultūros skleidimą periodiniuose kultūros leidiniuose.