Vertimo recenzijų rašymo seminaras 2012-11-15

 


2012 m. lapkričio  15 d., ketvirtadienį, 18 val.
LLVS biure (Šv. Ignoto g. 5-264)

įvyko

 VERTIMO RECENZIJŲ RAŠYMO SEMINARAS

Seminarą vedė Laimantas Jonušys ir Kristina Sprindžiūnaitė


Seminaro dalyviai iš anksto parašytą savo pasirinktos ar LLVS rekomenduotos verstinės grožinės knygos recenziją atsiuntė seminaro vedėjams el. paštu, likus savaitei iki seminaro. Per seminarą recenzijos buvo išsamiai aptariamos ir nagrinėjamos: kaip recenzentams sekėsi pristatyti ir įvertinti vertimą, palyginti jį su originalu, iškelti ir suformuluoti problemas, koks pačios recenzijos stilius ir t.t. Seminare dalyvavo ir vertimo recenzijas parengė ir aptarė penki recenzentai:

 

Laima Masytė (M.Matišić. Pomirtinė trilogija: trys pjesės. Iš kroatų kalbos vertė Julija Gulbinovič. Aidai, 2012
 
Goda Lučiūnienė (Michail Šiškin. Laiškų knyga. Iš rusų kalbos vertė Sigitas Parulskis. Vaga, 2011)
Goda Grigolytė. Įmylėti ir pavadinti (į) pasaulį. Literatūra ir menas 2012 11 30
 
Jurgita Polonskaitė (japonų literatūros vertimų kokybė);
 
Lina Staponaitė (Kurt Vonnegut. Telaimina jus Dienas, pone Rouzvoteri, arba Perlai kiaulėms. Iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. Kitos knygos, 2012)
 
Kristina Steiblytė (Samuel Beckett. Teatras. Iš anglų kalbos vertė Dovydas Judelevičius. Baltos Lankos, 2009)
 Kristina Steiblytė. Nei krapų, nei krepo. Šiaurės Atėnai 2012 11 30    
 

 

 

Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

 

Nariams

Naujienlaiškis