Ataskaitinis - rinkiminis LLVS susirinkimas 2012-01-24

2012 m. sausio 24 d.  Mokslų akademijos bibliotekos salėje įvyko ataskaitinis-rinkiminis LLVS susirinkimas.

Buvo patvirtintos  LLVS 2011 m. veiklos bei finansinė ataskaitos ir Revizijos komisijos ataskaita. 

2012-2014 m. kadencijai išrinkta nauja valdyba ir komisijos:

 

LLVS PIRMININKĖ:

Rasa Maželytė-Matulevičienė

LLVS VALDYBA:

Daiva Daugirdienė
Gabrielė Gailiūtė
Paulius Garbačiauskas
Rūta Jonynaitė
Laima Masytė
Sigitas Narbutas 

LLVS ETIKOS KOMISIJA:

Antanas Gailius
Jonė Ramunytė
 Mėta Žukaitė-Mikelaitienė

LLVS REVIZIJOS KOMISIJA:

Alma Lapinskienė
Gediminas Pulokas
Kazys Uscila

Nariams

Naujienlaiškis