Kazimieras Algimantas Antanavičius

 
Gimė 1931 04 05 Zabieliškiuose (Kėdainių raj.). Mirė 2010 04 26.
1949 m. baigė Kėdainių gimnaziją. Iki 1954 m. Vilniaus universitete studijavo lituanistiką. Baigęs studijas, dirbo
Komjaunimo tiesos“ redakcijoje stilistu, vėliau korespondentu, 1961 m. buvo priimtas redaktoriumi į Valstybinę grožinės literatūros leidyklą (vėliau pavadintą „Vaga“). Čia mokėsi iš vyresniųjų kolegų: įžymiojo vertėjo Dominyko Urbo ir savo kraštiečių Aleksandro Žirgulio ir Vytauto Petrausko, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo Vytauto Visocko, redaktorės Rožės Jankevičiūtės. 1978--1992 m. dirbo "Mokslo" leidykloje. Vertė iš rusų, baltarusių, ukrainiečių, lenkų, vokiečių kalbų.  Daug vertimų paskelbta periodikoje: „Metų“ ir „Kultūros barų“ žurnaluose, „Šiaurės Atėnų“ savaitraštyje. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre pastatyti du spektakliai pagal vertimų tekstus: F. Dostojevskio „Nuolankioji“ ir „Demonai“. Buvo Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos garbės narys.

 
VERTIMAI
 
Iš lenkų kalbos
 
A. Sroga. Atsisveikinimai ir sugrįžimai. Romanas. 1965.
W. Mach. Agnieška, Kolumbo duktė. Romanas. Vaga, 1967.
T. Dolęga-Mostowicz. Nikodemo Dyzmos karjera. Romanas. Vaga, 1969.
K. Filipowicz. Vyras tai kaip vaikas; Pono Nyčkės sodas. Apysakos. 1971.
T. Nowak. Velniai. Romanas. Vaga, 1979.
Lenkų novelės. T. Nowako, J. Glowackio irE. Redlinskio apsakymai. Vaga, 1989.
Walt Dysney. Bembis. Iliustr. pasaka. Edmont Lithuania, 1995.
Walt Disney. Bembis. Iliustr. pasaka. Edmont Lithuania, 1996.
Walt Dysney,  Žaislų istorija. Iliustr. pasaka. Edmont Lithuania, 1996.
Jonas Paulius II. Dovana ir paslaptis. Autobiogr. esė. Katalikų pasaulis, 1997.
M. Daszynska. Popieriaus plastika. Alma littera, 1997.
M. Daszynska. Grafikos technikos. Dauginimas ir spausdinimas. Alma littera, 1997.
M. Daszynska. Popieriaus aplikacijos. Alma littera, 1997.
A. Lada-Gordzicka. Šešiamečio ABC. Alma littera, 1997.
J. Łukasiewicz. Mickevičius. Baltos lankos, 1998.
Vilniaus klasicizmas. Parodos katalogas. Aleksandro Kwaśniewskio ir Ferdynando Ruszczyco pratarmės,E. Charazinskos, W. Dobrowolskio, K. Zaleskio, S. Mieleszkieuiicziausstr., Pr.ir Ant. Smuglevičų, J. Dameliobiografijos. Lietuvos dailės muziejus, 2000.
Religijos, bažnyčios, tikėjimai. Žinynas. (Kartu su L. Stanevičiumi). Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
A. Kępiński. Gyvenimo ritmas. Esė antologija. Vaga, 2008.
W. Szymborska.Eilėraščiai. Metai. 1997. Nr. 1.
 
Iš rusų kalbos
 
P. Vežinov.Toli nuo krantų. Apysaka. Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
N. Leskov.Apiplėšimas. Apsakymas. Vyturys, 1988.
H. Šur.Užrašai: Vilniaus geto kronika, 1941-1944. (Kartu su N. Kvaraciejūte.) Era, 1997.
F. Dostojevskįj.Demonai. Trijų dalių romanas. Vaga, 1997.
         
K. Močulskiomonografijos apie F. Dostojevskį Gyvenimas ir kūryba fragmentai. Šiaurės Atėnai. 1997. Nr. 14.
F. Dostojevskij.Nuolankioji. Apsakymas. Metai. 2002. Nr. 4.
L. Tolstoj. Išpažintis. Metai. 2003. Nr. 4, Nr. 5-6.
 
Iš baltarusių kalbos
 
I. Melež. Žmonės pelkėse. Romanas, 1975.
I. Melež. Audros dvelkimas. Romanas. Vaga, 1976.
V. Bykau. Išeiti ir negrįžti; Vilkų gauja. Apysakos. Vaga, 1984.
V. Bykau, Negandos ženklas; Migloje. Apysakos. Vaga, 1989.
P. Miško. Afalinų grota. Apysaka. Vyturys, 1989.
V. Bykau. Alpių baladė; Vilkų gauja. Apysakos. Valstybinis leidybos centras, 1995.
Pasakojimas apie riterį Tryščaną. Rankraštinis XVI amžiaus romanas apie Tristaną ir Izoldą, iš senosios gudų  kalbos. Baltos lankos, 2003.
S. Janovič. Miniatiūros. Šiaurės Atėnai. 1998. Nr. 29.
V. Bykau. Liaudies keršytojai. Apsakymas. Metai. 1998. Nr.5.
V. Bykau. Velykų kiaušiniai. Metai, 2001. Nr. 10.
A. Žuk. Siela tyrame lauke. Apsakymai. Metai. 2001. Nr. 10.
Šviesa languose. Baltarusių poezijos antologija. (Kartu su kitais vertėjais.) Homo liber, 2008.
 
Iš ukrainiečių kalbos
 
V. Zemliak. Gulbių pulkas. Romanas. Vaga, 1981.
V. Zemliak. Žalieji malūnai. Romanas. Vaga, 1982.
 
Iš vokiečių kalbos
 
K. W. Ceram. Pirmasis amerikietis: ikikolumbinės epochos indėnų mįslė. Vaga, 1986.
 
Dar išversta baltarusių ir ukrainiečių autorių straipsnių kn. Lietuviško žodžio atgarsiai, Vaga, 1979, baltarusių autorių tekstų apybraižų kn. Mūsų Nemunas, Vaga, 1987.
 

Žr.
„Pažodiškumo virusas labai gajus”. Vertėją, redaktorių Kazimierą Algimantą Antanavičių kalbina Solveiga Daugirdaitė. Literatūra ir menas 2009-01-23 >>