Trečioji literatūros redaktoriaus premija „Auksinė lupa“ – Bronei Balčienei

Leidyklos VAGA ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos įsteigta premija skiriama grožinės ir humanitarinės literatūros redaktoriui (-ei) už viso gyvenimo darbą: profesionalų redagavimą, vertėjų ir redaktorių ugdymą.

2010 m. „Auksinė lupa“ skirta

Bronei Balčienei

už viso gyvenimo darbą, lydint literatūros kūrinius
nuo autoriaus ir vertėjo iki spausdintos knygos.

 

Bronė Balčienė gimė 1945 m. balandžio 23 d. Biržų r. Parupės kaime.
1970 m. baigusi lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete, liko dėstyti VU Lietuvių kalbos katedroje. B. Balčienė bendradarbiavo leidžiant „Mūsų kalbą“, parašė keliasdešimt straipsnių apie kalbos kultūrą. Nuo 1979 m. dirbo „Vagos“ leidykloje verstinės literatūros redaktore, nuo 1988 m. - redakcijos vedėja. Nuo 1994 m. iki šiol dirba leidykloje „Alma littera“ redaktore.
B. Balčienės suredaguotas knygas - vertimus iš rusų, latvių, anglų kalbų, taip pat lietuvių autorių kūrinius - surinkus į vieną vietą susidarytų nemaža biblioteka. Suredaguota daugybė užsienio klasikos ir šiuolaikinės literatūros vertimų (t. p. iš „Pasaulinės literatūros bibliotekos“, „XX a. aukso fondo“). Pastaruoju metu redaktorė daugiausia laiko skiria verstinei vaikų ir p
aauglių literatūrai. Redaktorė daug bendradarbiavo ir su lietuvių autoriais, be kita ko, redagavo J. Avyžiaus, V. Bubnio, K. Sajos, R. Gavelio, V. Juknaitės, R. Šerelytės, L. S. Černiauskaitės, L. Tapino kūrinius.
Profesionalia ir geranoriška redaktorės pagalba yra pasinaudojęs nemažas būrys ir pradedančiųjų vertėjų, ir senų literatūros vilkų. B. Balčienė vienaip ar kitaip yra paskatinusi versti ne vieną gabų vertėją: L. Jonušį, E. Išganaitytę, M. Žukaitę, D. Daugirdienę, L. Būgienę, A. Lapinskienę, V. Alksnėną ir kt. Daugelis giria ją už kruopštumą, sąžiningumą, kūrybiškumą, puikų stiliaus jausmą, pagarbą tekstui, autoriui bei vertėjui ir vadina ją tiesiog Mokytoja.
Ir „Vagos“, ir „Alma litteros“ leidyklose redaktorei B. Balčienei būdavo patikima vadovauti studentams, atėjusiems atlikti vertimo ir redagavimo praktikos. Dabar ji prisideda prie jaunesnių kolegų mokymo leidykloje, rankraščių svarstymo, veda seminarus.
B. Balčienė ir pati verčia iš latvių, anglų ir rusų kalbų, tarp jos verstų kūrinių – Iris Murdoch “Jūra, jūra…” ir “Juodasis princas”, daug vaikų literatūros.

 

Premija įteikta 2010 m. balandžio 8 d. Vilniaus paveikslų galerijoje,
kartu su LLVS įsteigta Dominyko Urbo premija už literatūros vertėjo debiutą.

Leidykla VAGA laureatei įteikė diplomą ir skulptūrėlę (skulptorius Viktoras Tunkevičius), pavadintą „Auksinė lupa“, simbolizuojančią kruopštų redaktoriaus darbą.

Vaizdo reportažas per LTV "Panoramą" 2010-04-08 >>

Pirmąja premijos laureate 2008 m. tapo Donata Linčiuvienė, antrąja – Sigita Papečkienė. Plačiau >>