2010 m. kovo 16 d., antradienį, 18 val. Vilniaus mokytojų namų Svetainėje (Vilniaus g. 39, Vilnius) įvyko LLVS visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

Buvo patvirtintos  LLVS 2009 m. veiklos bei finansinė ataskaitos, Revizijos komisijos ataskaita. Pristatyta ir aptarta 2010 m. LLVS veiklos programa.

2010-2012 m. kadencijai išrinkta nauja valdyba ir komisijos:

PIRMININKĖ  Jurgita Mikutytė

LLVS VALDYBA:

Vladas Braziūnas 
Daiva Daugirdienė
Rasa Drazdauskienė
Laimantas Jonušys 
Laura Laurušaitė
Austėja Merkevičiūtė

LLVS ETIKOS KOMISIJA:

Irena Balčiūnienė - pirmininkė
Diana Bučiūtė
Arvydas Valionis

LLVS REVIZIJOS KOMISIJA:

Irena Aleksaitė
Kęstutis Urba
Renata Valotkienė