2009 m. kovo 4 d. įvyko Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos visuotinis ataskaitinis susirinkimas.
 

Buvo patvirtintos 2008 m. LLVS veiklos ir finansinė ataskaitos, Revizijos komisijos ataskaita. Pristatyta ir aptarta LLVS 2009 m. veiklos programa, vertėjų socialinė padėtis.

Garbės nariais išrinkti Kazimieras Algimantas Antanavičius, Elena Kuosaitė-Jašinskienė, Lionginas Pažūsis. Taip pat garbės nariais paskelbti LLVS nariai Gerardo Beltran, Mirjana Bračko, Aldona Merkytė, Juozas Naujokaitis, Valdas V. Petrauskas, Ramutė Ramunienė, Tomas Venclova ir Eugenija Vengrienė.