Skaitytojos atsiliepimas
 
2009-02-02
 
Man pateko į rankas neseniai “Gimtojo žodžio” leidyklos išleista knyga - John Boyne “Berniukas dryžuota pižama” (iš anglų kalbos vertė Vida Bėkštienė, redagavo Albina Venskevičienė). Be didelių komentarų pacituosiu po kelis įvairių klaidų pavyzdžius (pamačiusi, kad vertimas visai nesuredaguotas, praradau norą skaityti ištisai):
 
Didesnės ir mažesnės kalbos klaidos:
 
p. 8 tik tada galės laikyti (manyti), kad klausimas išspręstas
p. 9 Mes neturime tiek daug laiko susiruošti, kiek aš norėčiau. Kai kurių žmonių dėka (per kai kuriuos žmones, dėl kai kurių žmonių kaltės).
p. 41
visi esame vienodoje padėtyje (patekome į vienodą padėtį)
p. 44
grubiai (šiurkščiai) atrėžė
p. 54
bintas, bntuoti (tvarstis, tvarstyti)
 
Korektūros klaidos:
 
p. 12 šiek šiek (tiek) piktas
p. 39 voro pavidavo (pavidalo) įtrūkimus
p. 55 astoronomas (astronomas)
p. 62 nes būten (būtent) taip buvo apsirengęs
 
Nesuderinti laikai arba ne tas laikas:
 
p. 44
Atsisuko į Mariją, kuri (ir ji) greit papurtė galvą
p. 47
Gretel, virtuvės kampe tepusi (tepanti) sumuštinį
P. 52
Jau anksčiau yra (buvo) daręs sūpynes, bet tada jam padėjo Karlas.
p. 63
 Senelio visai nesigirdėjo, o Močiutės balsas (buvo) labai tylus.
 
p. 139
Iš tiesų atrodė, kad čia nepateko (nepatenka) nė trupučio oro.
 
 
Netaisyklingai prijungtas šalutinis sakinys:
 
p. 48
Tėtį... Brunas matė žygiuojantį tų namelių ir žmonių link, kuriuos jis matė pro savo miegamojo langą.
 
Daugybė sunkiai suprantamų, nenatūralių sakinių dėl pažodinio vertimo ar parinkto ne to žodžio:
 
p. 10 /į kambarį/ jam buvo Uždrausta Įeiti Visais Laikais (bet kuriuo laiku)
p. 13 Privalome geriausiai išnaudoti blogą situaciją
p. 39 pasijuto lengviau tai pareiškęs
bet kadangi šalia nebuvo su kuo pasišnekėti
p. 42
Ji netgi gana daili, pastebėjo Brunas ir viduje nuo tos minties net pralinksmėjo.
p. 40
Jūs esate dalis šeimos, tiesa? (šeimos narė)
p. 47
Tai buvo ponas Roleris, panašiai Tėčio bendraamžis, gyvenęs (gyvenąs) name už kampo Berlyne.
 (Beje, ar vertėjo Mama, Tėtis, Močiutė, Senelis rašyti iš didžiosios raidės? Angliškose knygose tai įprastas dalykas.)
p. 60
Iš Močiutės krūtinės išsiveržia balsas, o pabaigoje ji suima į save svečių plojimus.
p. 71
Atrodė, kad siena skiria jį nuo nieko kito, tik nuo atviros erdvės
p. 79
burna įgavo O formą
p. 81
mama laukė šalia jų, nervingai sukinėdama rankas
p. 97
Kramdydamas (kramtydamas) pilną burną ėriuko
p. 120
Kas su mumis negerai, kad negalime perlipti per ją.
 
Prasmės klaidos
 
p. 39 Balti dažai buvo apsilupę ir nemaloniai trupėjo žemyn, visai ne taip kaip meno kūriniai name Berlyne. (Matyt, vertimo klaida, nes nesąmonė.)
p. 106 Tavim dėtas (dėta) niekam apie tai nepasakočiau.
P. 57 Prasmė neaiški dėl žodžių tvarkos:
Sakysime, kad aš nuvaliau Brunui žaizdą (kad Brunui žaizdą nuvaliau aš).
____________________
 
 
Šį skaitytojos atsiliepimą LLVS persiuntė leidyklai ir vertėjai.